Föredrag - Martinus Center Malmö

Stiftelsen Martinus Center i Malmö
Go to content
Martinus Världsbild, en optimistisk livssyn
Föredrag Våren 2018

Ungdomens Hus, Norra Skolgatan 10B, Malmö

Martinus,en dansk författare (1890-1981), har framlagt en helhetsförklaring på livet och tillvaron.
I logiska sammanhängande tankeföljder beskriver han livets eviga lagar och grundprinciper.
Det centrala temat i Martinus verk är nästakärlekens nödvändighet.
Föredragen baserar sig på Martinus författarskap, även kallat "Tredje Testamentet".
  
20 jan
Lördag
kl.15.00
Reinkarnation, arv och miljö
Martinus andliga vetenskap beskriver vad som händer när våra själar inkarnerar i en ny fysisk kropp. Alla våra erfarenheter och talanger från tidigare liv sparas i vårt övermedvetande. Vår nuvarande livsstil och utveckling påverkar vårt framtida liv. Vi bygger upp nya talanger och erfarenheter från liv till liv.
Lene Jeppesen (talar tydlig danska)
17 feb
Lördag
kl.13.00-16.30
Att lära sig samarbeta med livets helhet
I den andliga vetenskapen ser vi vardagen som en dialog med omvärlden. Det andliga blir närvarande i våra dagliga liv. Vi är på väg att få ett mer medvetet förhållande till vår egen tankevärld och behovet av ett lyhört samarbete med vår omvärld blir allt tydligare. Bönen kan bli ett viktigt redskap för vår mänskliga utveckling.
Sören Grind  Seminarium 150:-
17 mars
Lördag
kl.15.00
En gudomlig plan för ett jordiskt paradis
Mänskligheten leds framåt i sin utveckling genom en överjordisk plan. Den sträcker sig över tre stora kulturepoker. Martinus andliga vetenskap kan ses som en fortsättning på Jesus kärleksbudskap. Målet med den gudomliga plan, som leder oss framåt genom reinkarnationen, är att förvandla jorden till ett paradis.
Ingemar Fridell
14 april
Lördag
kl.15.00
Längtan efter kärlek       
Lösningen på alla de utmaningar och problem som människor kan råka ut för i livet är kärlek. Martinus andliga vetenskap är en kärleksvetenskap som kan hjälpa oss att ta fram vår inre potential för att utveckla förmågan att praktisera kärlek till allt och alla.
Ole Therkelsen
19 maj
Lördag
kl.15.00
Att finna meningen med livet      
Meningen med livet är en fråga som människor funderat över i alla tider – det är en av de ”eviga frågorna”. Men den som studerat Martinus kosmologi tror sig veta, att det inte ska finnas några som helst frågor som inte kommer att få sina naturliga svar. I en tid när bland annat självmord bland unga växer, är det viktigt att förstå meningen bakom all livsupplevelse och att vi själva har nyckeln till att skapa mening i våra liv.
Lasse Malmgren
Hjärtligt välkomna - Entré 60:-

Från kl. 14.00 kaffe, te, bullar och trevlig samvaro 10:-
Back to content