Föredrag Malmö - Martinus Center Malmö

Stiftelsen Martinus Center i Malmö
Go to content
Martinus Världsbild, en optimistisk livssyn
Föredrag Våren 2024
Ungdomens Hus, Norra Skolgatan 10B, Malmö

Martinus,en dansk författare (1890-1981), har framlagt en helhetsförklaring på livet och tillvaron.
I logiska sammanhängande tankeföljder beskriver han livets eviga lagar och grundprinciper.
Det centrala temat i Martinus verk är nästakärlekens nödvändighet.
Föredragen baserar sig på Martinus författarskap, även kallat "Tredje Testamentet".

  
20 Jan
Lördag
kl.15.00
Kan den andliga vetenskapen bidra till att skapa fred i världen?
Krig är en rest från djurrikets kamp för överlevnad. Upplevelsen av krig i tidigare inkarnationer förvandlar oss till ”pacifister”. Problemet just nu är att människor inte befinner sig på precis samma utvecklingsnivå. Verklig fred är inte samma som vapenstillestånd. Stormakternas dominans måste enligt Martinus försvinna. I en nära framtid kommer krig att förbjudas och alla nationer tvingas rusta ner sitt militära försvar. Det är endast genom utvecklingen av kärlek och ett humanare sinnelag som freden kan bli en realitet.
Ingemar Fridell

24 Feb
Lördag
kl.15.00
Från kaos och krig till fred och inre harmoni
Vi lever i en orolig värld full av konflikter och lidande. Så har människans historia sett ut och många menar att det kommer att fortsätta så. Men Martinus ser en helt annan ljusare framtid. Just genom att vi går igenom krig och svårigheter så växer vår moral och vår förmåga att skapa en fredlig värld. Martinus har i sin andliga vetenskap skapat en vision om ett framtida samhälle utan krig, ekonomiska konflikter och sjukdomar. Redan idag kan vi se tendenser till detta nya samhälle i vetenskap, konst och välfärdspolitik. I framtiden, menar Martinus, kommer den andliga och naturvetenskapliga vetenskapen att förenas och göra det möjligt för människan att frigöra sin fulla mänskliga, humana potential.
Karin Jansson

23 Mars
Lördag
kl.15.00
Sexualitetens mysterium
Sexualiteten förknippas av de flesta med förälskelse och fortplantning, men för Martinus har det en djupare betydelse. Sexualiteten har sitt ursprung i den högsta elden som är orsaken till all behagsupplevelse och drivkraften bakom all skapelse. Jordmänniskan befinner sig mitt i en förvandling från djurisk till mänsklig sexualitet. Detta leder till utvecklingen av allkärlek, som på sikt kommer att göra förälskelsen, äktenskapet och barnafödandet överflödigt.
Clarence Lagerstam

20 April
Lördag
kl.15.00
Tankeklimat
Martinus andliga vetenskap belyser följande frågeställningar, som ju sällan har varit mer aktuella än nu. Varför kallar Martinus våra tankar och känslor för tankeklimat? Vad har de med jordens klimat att göra? Hur kan vi, var och en, bli herre över vårt eget tankeklimat? Vilken betydelse har vårt dagliga tankeklimat för vårt framtida liv och öde?
Lene Jeppesen  Talar tydlig danska
Hjärtligt välkomna - Entré 80:-

Från kl. 14.00 kaffe, te, bullar och trevlig samvaro 20:-
Back to content