Föredrag Malmö - Martinus Center Malmö

Stiftelsen Martinus Center i Malmö
Go to content
Martinus Världsbild, en optimistisk livssyn
Föredrag Hösten 2023
Ungdomens Hus, Norra Skolgatan 10B, Malmö

Martinus,en dansk författare (1890-1981), har framlagt en helhetsförklaring på livet och tillvaron.
I logiska sammanhängande tankeföljder beskriver han livets eviga lagar och grundprinciper.
Det centrala temat i Martinus verk är nästakärlekens nödvändighet.
Föredragen baserar sig på Martinus författarskap, även kallat "Tredje Testamentet".

  
14 okt
Lördag
kl.13.00-16.30
Att ha tillit till livet
I en tid med materialism och ett mediefokus på mörkret i världen är det lätt att fastna i orostankar och fruktan. Världen upplevs av många som farlig och ödet som något helt slumpmässigt. Med Martinus eviga världsbild som fundament sätts vardagen och de
  globala händelserna i ett sammanhang som ger mening. Den andliga vetenskapen visar ljuset och kärleken bakom kulisserna. Den visar att vi aldrig lämnas ensamma på livets väg och ger oss redskap att hantera en utmanande tid.
Solveig Langkilde och Sören Grind  Seminarium 150:-

28 okt
Lördag
kl.15.00
Samspelet mellan den fysiska och den andliga världen
Döden är livets största överraskning. Vi har kommit från den andliga världen, men det är bara i den fysiska världen som vi kan utvecklas mot kosmiskt medvetande. Barn som föds Kommer direkt från salighetsriket och vi besöker den andliga världen varje natt när vi sover djupt. Martinus förklarar gudsbegreppet och bönens stora betydelse. Vår livsupplevelse är som ett ständigt pågående samtal med ett högsta allomfattande väsen. Bönen öppnar dörren till den andliga världen.
Ingemar Fridell

18 nov
Lördag
kl.15.00
Viljans frihet och dess begränsningar
Har människan en fri vilja? En filosofisk fråga som har diskuterats i årtusenden. Enligt materialismen är medvetandet en produkt av slumpen och naturlagarna: fri vilja finns ej. Andra tror att ödet helt bestäms av viljan oberoende av naturlagar. Martinus visar att viljan är underkastad eviga lagar som garanterar evigt liv och att utvecklingen har ett mål: allkärlek. Samtidigt har människan fri vilja att utforma variationerna i upplevelsen av ljus och mörker.
Clarence Lagerstam

9 dec
Lördag
kl.15.00
Inre frid – Yttre fred
Med den andliga vetenskapen har vi fått ett fantastiskt hjälpmedel för att medvetet skapa balans i vårt inre – att bli suveräna kemister! Vårt stora bidrag till den efterlängtade världsfreden!
Rune Östensson
Hjärtligt välkomna - Entré 80:-

Från kl. 14.00 kaffe, te, bullar och trevlig samvaro 20:-
Back to content